Pardonregeling voor misleide erfpachters

To: raadsleden@amsterdam.nl Bijlage: NIEUW-brochure-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf) NIEUW-brief-overstap-eeuwigdurende-erfpacht (pdf) Geachte raadsleden van de Commissie Ruimtelijke Ordening, Afgelopen vrijdag ontving u het rapport over misleidende voorlichting aan erfpachters die aantoont welke informatie niet respectievelijk onjuist is verstrekt. Hoe had de voorlichting dan … Lees meer

Het geven van korting van 35% aan Amsterdammers die overstappen op het nieuwe erfpachtsysteem blijkt geen gulle gift maar een doekje voor het bloeden.

De gemeente Amsterdam wist in 2016 al dat erfpachters een verzevenvoudiging van de erfpachtkosten zouden krijgen vanwege het nieuwe overstapsysteem. Aan zowel raadsleden als erfpachters is dit nooit expliciet gemeld.

Hoeveel duurder de erfpacht wordt voor huizenbezitters die niet vorig jaar, maar dit jaar een aanvraag indienden voor een overstap naar eeuwigdurende erfpacht wordt nu pas duidelijk.

‘Wat houdt de gemeente voor erfpachters geheim?’

Het nieuwe erfpachtstelsel is volgens Laurens Lochtenberg, secretaris van de Amsterdamse Woon- en Erfpachtvereniging, omgeven met geheimen. Wat probeert de gemeente verborgen te houden? 31 januari 2020, 10:09 Laurens Lochtenberg Met 10.000 views zijn filmpjes … Lees meer

Prijsdiscriminatie bij erfpacht

Samenvatting Na een door de rechter opgelegde dwangsom maakte de gemeente Amsterdam de details openbaar van de erfpacht afspraken met de woningcorporaties Ymere, Eigen Haard, Stadgenoot, Rochdale, de Key en De Alliantie; Gemeenten moeten marktconforme … Lees meer