Top 10 systeemfouten in erfpacht

Het erfpachtsysteem zit vol fouten, met hieronder de tien belangrijkste. Deze top 10 is niet uitputtend. Erfpacht is complex, maar de conclusie is simpel: u betaalt 2 tot 4 keer teveel, veel meer dan u … Lees meer

Zonnepanelenboete en andere systeemfouten

Het vernieuwde erfpachtstelsel zit vol systeemfouten. Dit leidt tot ongelijke behandeling van gelijke gevallen. Ook de bewoner die investeert in woningverbetering, onderhoud of verduurzaming gestraft met een erfpachtverhoging van 90% van het geïnvesteerde bedrag. Dit … Lees meer

Naar een effectief en rechtvaardig erfpachtstelsel (Rabobank)

Rabobank benoemt meerdere pijnpunten van het ingevoerde erfpachtsysteem, de problemen zijn met het invoeren van eeuwigdurende erfpacht niet opgelost: “Daar staat tegenover dat de residuele grondwaardeberekening veel erfpachters nog steeds met verhoogde canonlasten en onbetaalbare … Lees meer

Financiële bijsluiter bij erfpacht

In deze financiële bijsluiter worden de belangrijkste kosten en risico’s van uw erfpacht uitgelegd. Als u een hypotheek afsluit, krijgt u een wettelijk verplicht adviesgesprek en een financiële bijsluiter. Bij erfpacht heeft u geen goede … Lees meer

VEH vernietigend over nieuwe erfpachtregels Amsterdam

Vereniging Eigen Huis (VEH) rekende het nieuwe erfpachtsysteem van de gemeente Amsterdam door en komt tot een vernietigende conclusie: voor ruim tweederde van de huishoudens die erfpacht betalen, is de nieuwe regeling ‘veel te ongunstig’. … Lees meer

Erfpacht is complex (met humor)

Humor en erfpacht gaan wel samen! Professor van Gool ontrafelt de onzin van de stapeling van ficties om de canon te bepalen. Hoorzitting over erfpacht voor de Commissie Ruimtelijke Ordening van de Gemeenteraad Amsterdam op … Lees meer